BW Rewards
Manage booking

"Healthy Future" program

Healthy Future Program - Healthy Children


All staff members at Tuushin Hotel are happy to announce that our "Healthy Future" program has taken its first initiative on the May18th, 2018. We are delighted to provide linens and towels inventory to the Central Infant Sanatorium, Mongolia's primary care centre for abandoned children and infants with malnutrition and disability. We are happy that we stepped forward to make a difference to the future "Healthy Children" of Mongolia. "Healthy Future" initiatives will be continued.

Туушин Зочид буудал нь “Эрүүл – Ирээдүй” хөтөлбөрийн хүрээнд Баянгол Дүүрэгт байрлах хөгжлийн бэрхшээлтэй, өсөлт бойжилтын хоцрогдолтой, хоол тэжээлийн эмгэг дутагдалтай хүүхдүүдийг эмчилдэг "ЭМСЯ-ны Хүүхдийн төв сувилал"-д нэн хэрэгцээтэй байсан цагаан хэрэглэл болон бусад зүйлийг хандивлан, дэмжлэг үзүүлж, урам хайрлалаа. Бид Ирээдүйн Эрүүл- Хүүхдүүдийн төлөө эхний ажлаа хийсэндээ сэтгэл хангалуун байна. “Эрүүл – Ирээдүй” хөтөлбөр маань үргэлжилнэ.


Book now